Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

Elektrifikace pražské linky 140 za použití kabelů od NKT

30. 11. 2022

Autobusová linka č. 140 z pražské Palmovky do Miškovic právě prochází elektrifikací a přeměnou, která přinese kromě vyššího komfortu cestujících také pozitivní dopad na snížení uhlíkové stopy. Společnost NKT dodala inovovaný typ kabelu 3-AHKCY s izolačním zesítěným materiálem typu HEPR, který díky svým vlastnostem umožňuje vyšší proudovou zatížitelnost kabelů ve srovnání s tradičními typy 3kV kabelů.

Elektrifikace autobusové linky č. 140 v Praze je jedním z unikátních pilotních projektů budoucnosti. Jejím cílem je navrátit trolejbusové linky po 50 letech zpět do Prahy. Celkem připravuje Dopravní podnik města Prahy elektrifikaci 11 autobusových linek, které nahradí dieselové autobusy, a veřejná doprava se v Praze bude ekologičtější a udržitelnější.
Hlavní důvody elektrifikace autobusových linek
Jedním z hlavních důvodů elektrifikace dalších autobusových linek je především naplňování Klimatického závazku hlavního města, jehož cílem je snížení emisí CO2 do roku 2030 o 45 % ve srovnání s rokem 2010. Dopravní podnik také musí plnit evropskou i národní legislativu, která určuje povinný podíl nízkoemisních nebo lokálně bezemisních vozidel ve vozovém parku dopravců, a s tím související potřebu zajistit průběžnou obnovu vozového parku autobusů lokálně bezemisními vozidly. V neposlední řadě pak záměr elektrifikace dalších autobusových linek přispívá k zajištění energetické bezpečnosti hlavního města Prahy a České republiky díky snižování závislosti na fosilních palivech dodávaných ze zemí s nízkou mírou demokracie a ochrany lidských práv, uvádí DPP. (Zdroj: busportal.cz)
Čím je elektrifikace pražské městské dopravy zajímavá
  • Přispěje ke snižování emisí
  • Nízkopodlažní vozy zabezpečí vyšší komfort cestujících
  • Elektrifikace sníží hlukovou zátěž
Linka 140
Linka 140
Linka 140
Linka 140
NKT je důležitou součástí procesu zajišťování čistšího ovzduší
Dopravní podnik hlavního města Prahy modernizuje dopravní síť, což má pozitivní dopad na životní prostředí, a posláním společnosti NKT v této oblasti je propojovat zelenější svět.
Zelenější, zdravější a bezpečnější svět pro nás a další generace je pro NKT prioritou, a proto jsme rádi, že jsme mohli pro tento projekt dodat námi vyvinuté kabely AHKCY, které odpovídají bezpečnostním standardům a které podporují naši společnou ekologickou vizi.
Hlavní výhodou kabelu AHKCY proti běžnému kabelu AYKCY jsou jeho lepší izolační vlastnosti díky využití materiálu HEPR (tvrdý ethylen-propylenový kaučuk) pro izolaci vodičů. Mezi další přednosti patří zvýšená proudová zatížitelnost a delší životnost.
V minulosti se vyráběly pouze kabely typu 3-AYKCY s izolačním systémem z PVC, který společnost NKT nahradila kabelem s izolací z již zmíněného materiálu HEPR.
Izolační odpor jako takový značně závisí na teplotě. V případě nutnosti odstávky některé trasy bývají ostatní trasy přetěžovány, a teplota vodičů pak výrazně roste. Především tento faktor byl důvodem ke změně izolačního systému.
"Proto vyvinula společnost NKT zcela nový typ kabelu 3-AHKCY s izolačním zesítěným materiálem typu HEPR, který díky svým vlastnostem umožňuje zvýšení provozní teploty vodičů na 90 °C, a tím vyšší proudovou zatížitelnost kabelů. Závislost jeho dielektrických vlastností na teplotě je mnohem příznivější než u PVC a požadovanou hodnotu minimálního izolačního odporu 5 MΩ.km překračuje o několik řádů", říká Jan Musil, Product Manager.
Z hlediska výroby je navýšení ceny izolačního materiálu kompenzováno zjednodušením konstrukce kabelu.
Při vývoji nového typu kabelu byly také zohledněny aspekty ochrany životního prostředí. Materiály použité k výrobě kabelů 3-AHKCY dle TP-NKT-01/07 se oproti původní konstrukci kabelů 3-AYKCY velmi výrazně změnily. Došlo k eliminaci PVC obsaženého v kabelu. Materiál HEPR je bezhalogenový, s menším dopadem na životní prostředí.
Výhody kabelu AHKCY
  • Lepší izolační vlastnosti
  • Zvýšená proudová zatížitelnost
  • Delší životnost
Společnost NKT je významným světovým dodavatelem kabelových řešení na míru pro různá odvětví a veřejná doprava není výjimkou. NKT dodává kabely také například do pražského metra a mezi její reference patří celá řada dalších dopravních staveb.
Fotografie trolejbusu: Ondřej Volf, DPP  
 

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.