Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

Udržitelnost

Ve společnosti NKT se věnujeme technologii silových kabelů a naším cílem je propojit vás, nás a společnost s ekologičtějším světem tím, že umožníme udržitelný přenos energie. Jak svět směřuje k zelené energii, my se dostáváme do centra pozornosti. Naše kabelová technologie je klíčová pro napájení moderního života, globální společnosti a budoucích generací čistou a obnovitelnou energií. Své ústřední postavení bereme vážně a aktivně podnikáme kroky ke snížení našeho dopadu na klima a posílení našeho společenského vlivu.
Společnost NKT je od roku 2009 signatářem iniciativy UN Global Compact a zavázala se řídit své podnikání v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN. Stanovujeme si také ambiciózní vědecky podložené cíle podporující scénář 1,5° Pařížské dohody o klimatu. Iniciativa Science Based Target potvrdila a schválila naše krátkodobé vědecky podložené cíle snižování emisí jako součást naší cesty k dekarbonizaci.

Partnerství a členství v oblasti udržitelnosti

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.