Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

Výkonnost ESG

Pečlivě sledujeme náš pokrok v oblasti udržitelnosti a jako člen UN Global Compact soustavně pracujeme na zlepšování našich procesů podávání zpráv a sledování údajů o všech aspektech ESG. Náš cíl - propojit ekologičtější svět - je zakořeněn v našem úsilí o udržitelnost a vizualizace naší cesty prostřednictvím dat ji oživuje ve výročních zprávách společnosti.
Abychom mohli sledovat náš pokrok v oblasti udržitelnosti, máme zavedeny cíle vycházející z našich příslušných zásad a odpovídající údaje jsou průběžně shromažďovány a ověřovány. Aktuální cíle naleznete v nejnovější zprávě o udržitelnosti a příslušné údaje níže.

Hodnocení ESG

Výkonnost v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy

Jsme odpovědnou společností, která se snaží zlepšovat svou výkonnost v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení (ESG), a jsme hodnoceni v několika hodnoceních ESG prováděných externími a nezávislými agenturami.
Všechny příslušné zprávy a firemní certifikáty dokumentující naši cestu k udržitelnosti.
Image of logo sustainalytics
Negl
0 - 10
Low
10 - 20
Medium
20 - 30
High
30 - 40
Severe
40+
Lower ratings are better
  • V dubend 2023 obdržela společnost NKT A/S od společnosti Morningstar Sustainalytics hodnocení rizik ESG na úrovni 15,0 a byla vyhodnocena jako společnost s nízkým rizikem významných finančních dopadů faktorů ESG.
Image of MSCI ESG Rating
CCCBBBAAAAAA
Higher ratings are better
  • V roce 2023 získala společnost NKT v hodnocení MSCI ESG Ratings hodnocení AA.
  • To nás řadí mezi lídry.
Image of logo ecovadisplatinum
0 - 44Bronze
45 - 53
Silver
54 - 65
Gold
66-72
Platinum
73 - 100
Higher ratings are better
  • Platinové hodnocení se skóre 83 bodů ze 100 v roce 2022 v oborové kategorii "výroba kabelů a elektroinstalačních zařízení".
  • To řadí NKT mezi 1 % nejlepších společností celkem.
CDP Logo
D-DC-CB-BA-A
Higher Ratings are better
  • V prosinci 2022 obdržela společnost NKT v oblasti zveřejňovaných informací o změně klimatu hodnocení CDP B, což nás řadí do pásma managementu (B/B-): Přijímání koordinovaných opatření v oblasti klimatu.
  • NKT patří mezi 34 % společností, které dosáhly na management ve skupině "Elektrická a elektronická zařízení".
Další podrobnosti o poskytovatelích hodnocení Sustainalytics, MSCI,  EcoVadis a CDP najdete na jejich webových stránkách.
Copyright ©2022 Sustainalytics. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace obsahuje informace vytvořené společností Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Tyto informace a údaje jsou vlastnictvím společnosti Sustainalytics a/nebo jejích dodavatelů třetích stran (údaje třetích stran) a jsou poskytovány pouze pro informační účely. Nepředstavují podporu žádného produktu nebo projektu ani investiční poradenství a není zaručeno, že jsou úplné, aktuální, přesné nebo vhodné pro konkrétní účel. Jejich použití podléhá podmínkám dostupným na https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.
Použití jakýchkoli dat společnosti MSCI ESG Research LLC nebo jejích přidružených společností ("MSCI") společností NKT a použití loga, ochranných známek, servisních značek nebo názvů indexů MSCI v tomto dokumentu nepředstavuje sponzorování, podporu, doporučení nebo propagaci společnosti NKT společností MSCI. Služby a data MSCI jsou majetkem společnosti MSCI nebo jejích poskytovatelů informací a jsou poskytovány "tak, jak jsou" a bez záruky. Názvy a loga MSCI jsou ochranné známky nebo servisní značky MSCI.
Přečtěte si naše historické zprávy týkající se udržitelnosti, správy a řízení společností a odměňování.

Firemní certifikáty

Najděte všechny příslušné certifikáty.

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.