Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

nkt cables kupuje od ABB závod vyrábějící kabely velmi vysokého napětí, a tím se stává vedoucí společností na výrobu silových kabelů

22. 9. 2016

nkt cables podepsala smlouvu s ABB Group o akvizici jejich závodu na kabely velmi vysokého napětí, ABB HV Cables. Tato akvizice je naprosto největší událostí v historii nkt cables.

HV Offshore Cable for Riffgat Project
nkt cables uzavřela kupní smlouvu na koupi ABB HV Cables, společnosti, která je zcela vlastněná skupinou ABB Group a má podnikatelskou hodnotu 712 mil. EUR (5,3 mld. DKK). Při započtení závazné investice ABB HV Cables do nákupu nového moderního plavidla na pokládku kabelů za 124 mil. EUR (0,9 mld. DKK), které bude dodáno a zaplaceno v 1. čtvrtletí 2017, dosahuje celková podnikatelská hodnota 836 mil. EUR (6,2 mld. DKK).
ABB HV Cables je přední dodavatel v lukrativním segmentu kabelových systémů vysokého střídavého a stejnosměrného napětí pro přenos energie na pevnině i na moři. V roce 2015 byly tržby ABB HV Cables 472 mil. EUR (3,5 mld. DKK). K 30. červnu 2016 měla ABB HV Cables zakázkové krytí ve výši 1,1 mld. EUR (8,3 mld. DKK), což odpovídá prodeji za 2,4 roky podle tržeb z roku 2015.

Přesvědčivé strategické důvody pro akvizici vysokonapěťového byznysu ABB

Spojení nkt cables a ABB HV Cables vytváří předního hráče v oblasti silových kabelů vysokého napětí pro uložení na pevnině a na moři. ABB HV Cables je jedničkou v oblasti silových kabelů vysokého stejnosměrného napětí, což je pozice, která nkt cables umožňuje vstoupit na tento trh, který má velký růstový potenciál. Od roku 2012 uskutečnila ABB významné investice, aby tento svůj byznys dostala na technickou špičku odvětví kabelů vysokého napětí, a to především díky svého druhu nejlepším výrobním vybavením ve švédském Karlskrona. 
Takto nově propojená společnost bude mít silnou pozici v rostoucím odvětví mořských větrných elektráren i při rozvíjení propojovacích sítí v Evropě. Navíc věříme, že jsou zde vynikající podmínky pro dobré organizační splynutí zakotvené ve společném skandinávském kulturním a historickém dědictví. Věříme, že to podpoří integraci tohoto byznysu. 
S cílem zajistit budoucí spolupráci podepsaly nkt cables a ABB Group dohodu o dlouhodobém strategickém partnerství při sledování příležitostí na trhu v oblasti projektů propojovacích vedení a přenosu energie na pevnině. 
President a CEO nkt cables, Michael Hedegaard Lyng, uvádí: "Akvizice kabelů velmi vysokého napětí ABB je přelomovou transformací nkt cables. Pohybujeme se v odvětví, kde je inovace a měřítko významným nástrojem, a kabelový byznys ABB perfektně strategicky zapadá do našeho podnikání. Spojení sil nás přivádí mezi přední evropské hráče v oblasti silových kabelů vysokého napětí díky silné a efektivní výrobní síti, geografické přítomnosti a komplementárnímu know-how. Navíc máme díky přístupu k technologii pro kabely stejnosměrného napětí ABB silnou pozici pro aktivní účast na rozvoji evropské infrastruktury rozvodných sítí naplánovaném na příštích 10-15 let. Těšíme se, že přivítáme mnoho našich nových a vysoce kvalifikovaných kolegů z ABB."
President a CEO skupiny ABB Group, Ulrich Spiesshofer, poznamenává: "Propojujeme dvě silná kabelová portfolio, čímž vzniká byznys, který je více konkurence schopný a má ve vlastnictví  nkt cables větší měřítko, a současně si zachovává přístup k nabídkám dodávek díky dlouhodobému strategickému partnerství."
President ABB Power Grids Division, Claudio Facchin, říká: "Uzavřeli jsme smlouvu o prodeji velmi vysokého napětí s nkt cables. ABB je pyšným vlastníkem tohoto předního světového byznysu, který má rozsáhlé výsledky v oblasti kabelových systemů vysokého napětí. Protože je nkt cables pevně odhodlaná pokračovat v rozvíjení tohoto byznysu, našli jsme v ní správného partnera pro spojení, které pro budoucnost zajistí vedoucí postavení v technologii i má značné výhody díky kulturní blízkosti mezi těmito dvěma společnostmi. Těšíme se, že budeme v budoucnosti pokračovat v budování silných vztahů s nkt cables a spolupracovat na projektech a nadále podporovat zákazníky svými nejmodernějšími technologiemi."
Společně měly tyto dvě společnosti v roce 2015 tržby ve výši 1,7 mld. EUR a marži provozní EBITDA ve výši 11,4% (standardní ceny kovů). Úplný vliv synergií ročně v hodnotě přibl. 30 mil. EUR se očekává do konce roku 2018. Celkové náklady na integraci se očekávají ve výši 35-40 mil. EUR do konce roku 2018. Očekává se, že proces integrace bude dokončen do konce roku 2018. 

Transakce přehledně

  • Podnikatelská hodnota (/Enterprise value, EV) při uzavření 712 mil. EUR (5,3 mld. DKK)
  • Celková podnikatelská hodnota 836 mil. EUR (6,2 mld. DKK), včetně investice ABB HV Cables do nového moderního plavidla na pokládku kabelů, které bude dodáno a zaplaceno v 1. čtvrtletí 2017 v hodnotě 124 mil. EUR 124m (0,9 mld. DKK)
  • EBITDA ABB HV Cables: Průměr 2014-2016 (očekávaný) – 79 mil. EUR  (0,6 mld. DKK)
  • Násobky hodnoty transakce na základě Implicitní EV/EBITDA: 9,0x EBITDA průměr 2014-2016 (očekávaný), odpovídající 6,5x EBITDA (včetně synergií počítaných podle výsledků 2016) průměr 2014-2016 (očekávaný)
  • Nordea a Danske Bank se zavázaly tuto transakci financovat
  • Proforma čistý úročený dluh/provozní EBITDA skupiny NKT Group se odhaduje na přibl. 3,0x při uzavření akvizice s očekávaným následným značným snižováním zadluženosti do 12 měsíců
  • Uzavření obchodu se očekává v 1. čtvrtletí 2017 a podléhá schválením regulátorů a splnění jistých dalších podmínek souvisejících s přesunem ABB HV Cables
Michael Nass Nielsen
Head of Investor Relations
Michael Nass

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.