Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

NKT dosáhla významného milníku v na cestě k nulovým čistým emisím

7. 9. 2023

Iniciativa Science Based Targets schválila krátkodobé dekarbonizační cíle stanovené společností NKT jako důležitý krok na cestě společnosti k nulovým čistým emisím.

SBTi sustainability graphics
Řešení a příslušenství pro napájecí kabely mají zásadní význam pro infrastrukturu podporující celosvětový přechod na obnovitelné zdroje energie. Jako přední dodavatel řešení pro napájecí kabely je společnost NKT klíčovým hybatelem ve specializovaném zaměření na dekarbonizaci odvětví napájecích kabelů. V roce 2020 se společnost NKT připojila k iniciativě Science Based Targets (SBTi) jako první významná společnost v oblasti energetických kabelů a nyní SBTi schválila krátkodobé cíle společnosti NKT v oblasti dekarbonizace, čímž definovala cestu společnosti NKT ke snižování vyprodukovaných emisí.   
- Jsme hrdí na rozhodnutí SBTi, které potvrzuje náš závazek a proaktivní roli v dekarbonizaci našich vlastních provozů i vedoucí úlohu v tomto odvětví. Jedná se o důležitý milník na naší cestě stát se nejpozději do roku 2050 společností s nulovými čistými emisemi a nadále se důrazně zaměřujeme na snižování emisí uhlíku z našich výrobků, provozů a dodavatelského řetězce, říká Claes Westerlind, prezident a generální ředitel společnosti NKT.   
Schválením se skupina NKT Cables Group zavazuje:    
  • Snížit absolutní emise skleníkových plynů (GHG) v rozsahu 1 a 2 o 90 % do roku 2020 oproti základnímu roku 2019*.   
  • Zvýšit aktivní roční získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů z 18 % v roce 2019 na 100 % do roku 2023 a pokračovat v aktivním ročním získávání 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů až do roku 2030.    
  • Snížit absolutní emise skleníkových plynů v rozsahu 3 z nakupovaného zboží a služeb a používání prodávaných výrobků o 27,5 % do roku 2030 oproti základnímu roku 2019.     
Schválením SBTi se stanoví, že cíl a plán v oblasti působnosti 1 a 2 jsou v souladu s cílovou hodnotou 1,5ºC. Schválené cíle potvrzují strategické zaměření společnosti NKT a probíhající iniciativy věnované snižování emisí uhlíku ve společnosti. Od roku 2019 do konce roku 2022 společnost NKT snížila emise v rozsahu 1 a 2 o 79 % prostřednictvím různých iniciativ, jako je například provoz všech továren na elektřinu z obnovitelných zdrojů, zvýšená elektrifikace interní logistiky a zlepšení energetické účinnosti při výrobě napájecích kabelů a příslušenství. Společnost NKT se zavázala pokračovat v realizaci svého plánu udržitelného rozvoje jako ústředního pilíře podnikové strategie ReNew Boost s cílem dosáhnout nejpozději do roku 2050 nulových čistých emisí.   
Více informací můžete najít na tomto linku: Sustainability Report 2022.    

 Fakta: Iniciativy zaměřené na vědecky podložené cíle  

Iniciativa Science Based Targets (SBTi) je výsledkem spolupráce CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definuje a prosazuje jasně definovanou cestu pro společnosti ke snižování emisí skleníkových plynů. Více než 4 000 společností se zavázalo stanovit si vědecky podložené cíle za účelem snižování emisí.  
*Cílová hranice zahrnuje emise související s půdou a odstranění bioenergetických zdrojů.
Pelle Fischer-Nielsen
External Communications Officer
Pelle Fischer Nielsen

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.