Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

Snaha o udržitelný rozvoj je v každém našem rozhodnutí

30. 11. 2021

NKT je součástí iniciativy Science Based Target a jejím dlouhodobým cílem je dosažení nulového odpadu do roku 2050.

House in forest at lake
Společnost NKT je celosvětovým lídrem v kabelové technologii, která přispívá digitálnímu věku čtvrté průmyslové revoluce a globálnímu přechodu na obnovitelnou energii. Ve svých pobočkách v Dánsku, Švédsku, Německu, České republice a Polsku zaměstnává přibližně 3 400 osob a při své každodenní činnosti klade velký důraz na udržitelnost, o čemž také svědčí hlavní slogan společnosti: „We connect a greener world.“
NKT je součástí iniciativy Science Based Target a jejím dlouhodobým cílem je dosažení nulového odpadu do roku 2050. Důležitým milníkem se stal rok 2021, kdy se jako první společnosti působící v oblasti výroby kabelů podařilo úspěšně znovu použít veškerý odpadní materiál pro nové aplikace pro výrobu kabelů středního a vysokého napětí.
Recyklace odpadu z výroby kabelů je tak veledůležitým krokem ke snížení dopadu působení společnosti na životní prostředí a i díky tomu nastavuje NKT nový standard tím, že dává odpadům druhý život v podobě recyklace při výrobě nových produktů.
„Jako další z reálných příkladů našeho udržitelného chování můžeme uvést za region Centrální Evropy ekologický přístupu k práci s odpady ve výrobním závodě Kladno. I zde dochází k opětovnému použití vstupních materiálů, jako je např. PVC. Veškeré naše investice plánujeme tak, aby dlouhodobě podporovaly nižší spotřebu energie, která jejiž nyní čerpána z obnovitelných zdrojů.“ Říká Aleš Dohanič, jednatel NKT s.r.o. CZ.
Důkazem, že se jejich snažení v této oblasti daří, je i nově získané ocenění EcoVadis, kdy se společnosti podařilo ještě vylepšit stříbrné hodnocení a posunout se na hodnocení platinové, čímž se NKT zařadila mezi 1 % top společností ze všech hodnocených firem a organizací.
NKT bude v této aktivitě pokračovat i nadále. Další krok, který si vytyčili, je zvýšení recyklovaných objemů až na takovou úroveň, dokud nebude veškerý odpad z výroby kabelů interně či externě recyklován. Společnost NKT má dlouhotrvající ambici v oblasti udržitelnosti a usiluje o to, aby všechny výrobky a materiály byly používány co nejdéle. Toho hodlají dosahovat všemi dostupnými prostředky, ať již opětovným použitím, prodejem nebo recyklací co největšího počtu výrobních materiálů.
Small tree growing with sunrise
NKT Kladne

Veškeré naše investice plánujeme tak, aby dlouhodobě podporovaly nižší spotřebu energie, která je již nyní čerpána z obnovitelných zdrojů.

— Aleš Dohanič, jednatel NKT s.r.o.

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.