Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.
Recycling plant

Oběhové hospodářství

Cesta k nulovému odpadu

Vracíme šrotu z napájecích kabelů druhý život

Proces recyklace NKT hraje klíčovou roli v naší snaze omezit ekologickou stopu a v průběhu let jsme neustále snižovali množství skládkovaného odpadu a dosáhli významných výsledků na cestě k nulovému skládkování. Napříč celou organizací lidé snižují využívání skládek.  Dlouhodobě se zaměřujeme na efektivní využívání materiálů, což umožňuje jejich vysoké využití.
Strategie nakládání s odpady definuje tři hlavní zásady:
  1. Pokrok v oběhovém hospodářství, pokud jde o materiály a jejich použití
  2. Žádné kompromisy v oblasti skládkování a spalování odpadů
  3. Integrace 5R (odpad, snížení, opětovné použití, přepracování, recyklace) v oblasti nakládání s odpady v rámci celého NKT.
Další informace o našich programech v oblasti odpadů a oběhového hospodářství naleznete ve Zprávě o udržitelnosti.
Circularity@2x2.png

Ekologický design a inovace

Potřeba nových technologií je pro nízkouhlíkovou budoucnost zásadní, protože globální energetické sítě se neustále rozšiřují v důsledku megatrendů, jako je urbanizace, decentralizace a rostoucí poptávka po elektřině vyráběné z obnovitelných zdrojů energie.
Jako technologický lídr v oboru silových kabelů neustále vyvíjíme nové technologie, které umožňují efektivnější, spolehlivější a udržitelnější přenos energie na bázi materiálů šetrných k životnímu prostředí.  

Vývoj materiálů

Při vývoji nových produktů a řešení se zaměřujeme především na dopad na životní prostředí a uhlíkovou stopu. Při tomto vývoji se zaměřujeme především na návrh udržitelných výrobních procesů, efektivní využití materiálů, dlouhou životnost výrobků a možnost jejich vyřazení z provozu a recyklace.
Průběžně zkoumáme, vyvíjíme a testujeme nové materiály a neustále se zaměřujeme na minimalizaci dopadu našich výrobků a řešení na životní prostředí. V roce 2020 jsme úspěšně vyvinuli mechanickou recyklaci zesíťovaného polyethylenu (XLPE) jako první společnost v odvětví silových kabelů. Recyklované materiály z výroby dostávají druhý život v nových aplikacích a výrobcích, jako jsou květináče, kabelové bubny a stavební materiál.

INOVACE

Supravodivá technologie

Supravodivé kabely mají obrovský potenciál pro podporu ekologického přechodu
Přečtěte si tiskovou zprávu
Superconductor superlink

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.